31 augustus 2009

Awards


Ik ben verrast met niet één, maar twee awards. 1 award heb ik twee keer gekregen, eigenlijk zijn het er dus zelfs drie...

Jenny en Julie, heel erg bedankt.
Het is de bedoeling dat ik nu 7 dingen ga vertellen die leuk zijn voor de lezers van dit weblog.
1. Sinds ik in januari van dit jaar met dit weblog ben begonnen zijn er 17.725 unieke bezoekers geweest.
2. Wat het wordt is nog een verassing maar in november start ik met een nieuwe SAL.
3. Binnenkort komt er een nieuwe online workshop: labels maken.
4. Het patroon van de uil biscornu dat tijdelijk op mijn site heeft gestaan gaat volgende week, in een iets andere uitvoering, in de verkoop.
5. Binnenkort plaats ik een speciaal patroon. Alleen de buitenlijnen staan op het patroon aangegeven en je kunt hem invullen zoals je zelf wilt.
6. Dit speciale patroon is binnenkort gratis op mijn site te downloaden.
7. Ik vind het altijd leuk om foto's te krijgen van jullie borduurwerk.
Ik mag de awards nu aan 7 andere bloggers geven maar een snelle speurtocht op het internet laat zien dat veel bloggers hem al hebben gekregen.
Vind jij dat jij een award verdient (en die verdient iedereen toch...) dan is deze award voor jou!

I'm surprised with not one but two awards.1 award I have received two times, so in fact it are three awards ... Jenny and Julie, thank you very much.
The intention is that I am going to tell 7 things that are fun for the readers of this weblog.
1. Since i started this blog in january of this year, there were 17,725 unique visitors.
2. What it will be is a surprise but in November I will start a new SAL.
3. Soon, a new online workshop: labels.
4. The pattern of the owl biscornu that was on my site temporarily will be, in a slightly different application, for sale next week.
5. Soon I will place a special pattern. Only the external lines are indicated on the pattern and you can fill in as you want.
6. This special pattern is soon free to download on my site.
7. I always like to get pictures of your embroidery.


I can give this awards to 7 other bloggers but a quick search on the internet shows that many bloggers do have him now.
When you think you deserve an award (and everyone deserves it ...) : this award is for you!

2 reacties:

Anoniem zei

PROFICIAT !!

Zeer verdiend.


En leuk je plannen te lezen.
Mooi dat je er nog steeds plezier in hebt.
Ik kijk er naar uit.

MM

Anoniem zei

Bedankt voor de interessante informatie